Confidentialitate

Federatia Romana de Fotbal  nu furnizeaza adresa dumneavoastra de e-mail unor terti, nu incurajeaza spam-ul, si nu face publice datele furnizate de clientii sai fara acordul explicit al acestora.

Orice utilizator are posibilitatea sa stearga din baza de date adresa de e-mail furnizata.   Federatia Romana de Fotbal respecta drepturile conferite de lege pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

1. NOTA‚ DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE 

1.1 Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice FRF este inregistrat ca Operator Date cu Caracter Personal sub  nr. 32783 si are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

1.2 Scopul colectarii datelor dvs. (nume, prenume, nr. de telefon, adresa/domiciliu ptr corespondenta, adresa de e-mail), este acela de a indeplini operatiunile de vanzare-cumparare si de a asigura desfasurarea activitatilor de de marketing si publicitate si indeplinirea obligatiilor contractuale cu tertii. Utilizatorul are obligatia  sa furnizeze datele, acestea fiind necesare realizarii operatiunilor de vanzare –cumparare a produselor. Refuzul de a comunica datele personale solicitate determina imposibilitatea achizitionarii produselor prin intermediul  .magazin.frf.ro.

1.3 Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata, angajatilor magazin.frf.ro, alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele societatii (ex: avocati, consultanti, contabili, auditori), parteneri contractuali ai societatii, organelor de politie si autoritatilor judecatoresti (la solicitarea acestora), societati bancare (in cazul in care plata se incearca si /sau se efectueaza prin card bancar) sau altor persoane fizice sau juridice impuse de Legea  nr. 677/2001.

1.4 Prin inscrierea la Newsletter  utilizatorul isi manifesta acordul asupra inscrierii in baza de data a site-ului nostru, fiind de acord sa primiti din partea magazin.frf.ro newsletter cu produsele care sunt puse in vanzare prin intermediul site-ului, precum si a unor mesaje publicitare  Publicitatea se poate realiza prin e-mail, posta sau alte mijloace, dar fara a se face abuz de acest drept. In cazul in care nu se doreste primirea de mesaje publicitare acest lucru se poate face prin accesarea butonului “dezabonarea” din cadrul newsletter-ului .

FRF/magazin.frf.ro  SE OBLIGA SA NU TRIMITA MESAJE PUBLICITARE CARE CONTIN: MATERIALE CU CONTINUT DESTINAT ADULTILOR SAU MATERIALE PRIN CARE SE INCEARCA FRAUDAREA UTILIZATORULUI. 


Conform Legii nr. 677/2001, utilizatorul beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, utilizatorul are dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care il privesc si sa solicite  stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, se va adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata adresata de e-mail magazine@frf.ro.

Daca unele din datele personale ale utilizatorului sunt incorecte, va rugam sa ne informati cât mai curând posibil.

Observatie:

*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale în scopuri de marketing direct.


2. Politica de confidentialitate
magazin.frf.ro isi rezerva dreptul de a folosi datele colectate de la utilizatorii sai pentru imbunatatirea serviciilor proprii.magazin.frf.ro garanteaza utilizatorilor ca nu va face publice adresele de e-mail sau datele personale catre terti (toate comunicarile comerciale descrise la punctul 3 se vor face prin intermediul magazin.frf.ro). De asemenea, magazin.frf.ro isi rezerva dreptul de a face publice aceste date sub forma statistica, pentru a arata profilul utilizatorilor sai.
La cererea expresa a unor autoritati ale Statului Roman (instantele judecatoresti, Politia, reprezentanții Ministerului Public sau alte autoritati abilitate in acest sens), magazin.frf.ro isi rezerva dreptul de a furniza acestora toate datele pe care le detine cu privire la un anumit utilizator.